G (latinské citáty)

29. 03. 2010 | † 08. 07. 2015 | kód autora: dG7

 

G

  • Galia est omnis divisa in partes tres - Celá Gallie je rozdělena na tři části (G. Iulius Caesar, začátek Commentarii de bello Gallico - Zápisky o válce gallské)

  • Gaudete! - Radujte se!

  • Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus - Radujme se tedy, dokud jme mladí (začátek studentské hymny)

  • Genius loci - Duch místa (Genius byl původně strážný duch, bůžek, který ochraňoval dané místo)

  • Gloria in excelsis Deo - Sláva na výsostech Bohu (Bible, Lk 2,14 - chorál andělů při narození Ježíše, nápis na betlémech, součást katolické mše svaté)

  • Gradus ad Parnassum - Schody na Parnas (obrazný název starých učebnic latinských poetik)

  • Graeca sunt, nōn leguntur - Je to řecky, nečte se to. (O něčem, co je nesrozumitelné, a proto se to ignoruje; středověcí písaři neuměli řecky, a proto řecké úryvky přeskakovali)

  • Grātīs - Zdarma (doslova jen za díky)

  • Gutta cavat lapidem nōn vī sed saepe cadendō// sic homo fit doctus non vi sed saepe studendo. - Kapka hloubí kámen nikoliv silou, ale častým padáním, podobně se člověk stává učeným ne mocí, ale až po dlouhé době studia.


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.