B (latinské citáty)

29. 03. 2010 | † 08. 07. 2015 | kód autora: dG7

 

B

 • Balbus balbum amat, quoniam verba sua capessit - Koktavý má rád koktavého, protože rozumí jeho slovům srv. Vrána k vráně si sedá, rovný rovného si hledá

 • Beata simplicitas - Blažená prostota srv. Svatá prostota

 • Beatae memoriae - Blahé paměti

 • Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum - Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království (Bible, Mt 5,3)

 • Beati possidentes - Šťastní vlastníci (Výrok Bismarcka v německém říšském sněmu, kterým se snažil ospravedlnit dobývání nových území)

 • Beatus ille homo, qui sedet in sua domo - Blažený je ten člověk, který si sedí doma.

 • Beatus vir qui timet Dominum - Blaze člověku, který se bojí Hospodina (Bible, Ž 111(112),1)

 • Bellum ita suscipiatur, ut nihil aliud nisi pax quaesita videatur - Válka se má začínat tak, aby se zdálo, že se usiluje jen o mír. (Cicero, O povinnosti)

 • Bene - Dobře

 • Bibere more Graeco - Pít po řeckém způsobu (V Řecku se připíjelo tolika číšemi, kolik písmen mělo jméno oslavence)

 • Beati pauperes spiritu - Blahoslavení chudí v duchu (Bible, Mt 3,5)

 • Bis dat, qui cito dat - Dvakrát dává, kdo rychle dává (Publius Syrus, Myšlenky)

 • Bis de eadem re ne sit actio - Ať se dvakrát neprojednává ta samá věc (právnická zásada)

 • Bis pueri senes - Staří jsou dvakrát dětmi

 • Bis vincit, qui se vincit in victoria - Dvakrát vítězí ten, kdo vítězí sám nad sebou (Publius Syrus, Myšlenky)

 • Bona fide - V dobré víře

 • Bona pacta, boni amici - Jasné smlouvy, dobří přítelé.

 • Bonos corrumpunt mores congressus mali - Špatné styky kazí dobré mravy (Tertullianus, Manželce)

 • Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi - Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval (Bible, 2 Tm 4,7; rozloučení sv. Pavla)

 • Brevis esse laboro, obscuros fio - Snažím se být stručný a stávám se nesrozumitelným (Horatius, Listy)


  Zdroj:  http://cs.wikiquote.org/wiki/Latinsk%C3%A1_%C3%BAslov%C3%AD#N

 


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.